نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

سال شروع پروژه :
1395
وضعیت پروژه :
در حال بهره برداری
شرکت پروژه:
تولید برق خوزستان غدیر

مشخصات پروژه:

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با ظرفیت نامه 492 مگاوات، دارای 2 واحد گاز و یک واحد بخار و تحت مالکیت شرکت تولید برق خوزستان غدیر قرار دارد.تاریخ بهره برداری واحد گازی این نیروگاه در تاریخ 1397/04/03 می باشد.