نیروگاه سیکل ترکیبی قشم

سال شروع پروژه :
1397
وضعیت پروژه :
در حال احداث
شرکت پروژه:
شرکت انرژی گستر قشم

مشخصات پروژه:

این نیروگاه به ظرفیت نامه 500 مگاوات، تحت مالکیت شرکت انرژی گستر قشم و بخش گاز آن شامل 2 واحد 170 مگاواتی است که در سال 1399 افتتاح و با شبکه سراسری سنکرون گردید.