نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی قم

سال شروع پروژه :
1396
وضعیت پروژه :
در حال بهره برداری
شرکت پروژه:
شرکت غدیر انرژی قم

مشخصات پروژه:

این نیروگاه خورشیدی با 37 هزار پنل خورشیدی فتوولتائیک با قابلیت ردیابی خورشید احداث گردیده است.تاریخ بهره بردالری نیروگاه 1397/08/09
می باشد.