نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی یزد

سال شروع پروژه :
1396
وضعیت پروژه :
در حال بهره برداری
شرکت پروژه:
شرکت خورشیدی مهریز یزد

مشخصات پروژه:

این نیروگاه خورشیدی با 37 هزار پنل خورشیدی فتوولتائیک با قابلیت ردیابی خورشید احداث گردیده است.این نیروگاه در تاریخ 1397/03/02 به بهره برداری رسید.