نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

سال شروع پروژه :
1395
وضعیت پروژه :
در حال بهره برداری
شرکت پروژه:
شرکت توسعه برق غدیر اکسین

مشخصات پروژه:

نیروگاه 235 مگاواتی سیکل ترکیبی هرمز در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بندرعباس احداث که واحد گاز آن با ظرفیت 160 مگاوات به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌ریزی برای احداث واحد بخار به ظرفیت 75 مگاوات نیز صورت پذیرفته است.