نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی اصفهان

سال شروع پروژه :
1395
وضعیت پروژه :
در حال بهره برداری
شرکت پروژه:
شرکت خورشیدی اصفهان

مشخصات پروژه:

این نیروگاه خورشیدی با 39 هزار پنل خورشیدی فتوولتائیک با قابلیت ردیابی خورشید احداث گردیده است.این نیروگاه در تاریخ 1396/02/07 به بهره برداری رسید.