ادامه مطلب

نشست مدیران عامل غدیر انرژی لامرد و سالکو در تهران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاري برق و انرژی غدیر اولین نشست...