ادامه مطلب

پایان طرح جنگل کاری نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با حضور...
ادامه مطلب

مبادله قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه ابوموسی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر الحاقیه...