گزارش تصویری از افتتاحیه نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی کوشک