شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر با دارا بودن چندین نیروگاه مختلف و ظرفیت تولید حدوداً 2500 مگاوات برق، هم اکنون بهره‌برداری از نیروگاه‌های خود را به سایر شرکت‌های پیمانکار در این زمینه واگذار نموده است. با توجه به اینکه نیروگاه‌ها دارائی‌های اصلی این شرکت هستند لذا شرکت بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه ارژن به عنوان بازوی اجرایی این هلدینگ نظارت بر بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌ها را با اهداف ذیل بر عهده دارد:

         نظارت و کنترل مستمر و دقیق بر نیروگاه‌های هلدینگ

         کاهش هزینه‌های عملیاتی و نیروی انسانی

         توسعه دانش نیروگاهی

         نظارت بر تعمیرات اساسی و اضطراری

         بودجه‌بندی دقیق‌تر و قابل اتکاتر جهت کاهش هزینه ها