اقدامات اجرایی در گروه تعمیرات شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ارژن

 

  • انجام تعمیرات پیشگیرانه طبق پروسیجر شرکت های سازنده
  • انجام تعمیرات اورژانسی توسط متخصصان بخش مکانیک ، الکتریک ، ابزار دقیق
  • انجام بازدید های 2000 ، 4000 ، 8000 ساعته با توجه به زمانبندی مشخص شده
  • ارایه خدمات سوپروایزری در هر سه بخش مکانیک ،الکتریک، ابزار دقیق
  • توانایی انجام تعمیرات HGPI ،  MO
  • انجام تعمیرات برو روی سیستم جانبی نیروگاهها از قبیل :پمپ های (روغن و آب) و الکتروموتور ها و تنظیمات هم محور سازی آنها
  • طراحی اسپشیال تولز های توربین مطابق با متریال موجود در مدارک مربوطه
  • ساخت تست بنچ های متعدد جهت تست اکچوییتور و ولو های
  • توانایی آموزش های کاربردی در زمینه توربین ، ژنراتور و DCS T2000