گزارش تصویری از نشست خبری جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم