گزارش تصویری از نشست خبری جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم

گزارش تصویری از نشست خبری جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری برق و...